Security Grupların Grup ve Üyelik Bilgilerinin Powershell ile Export Edilmesi

Aşağıdaki parametler yardımıyla Security gruplarınıza ait olan grup ve üyelik bilgilerini bir çıktı olarak elde edebilirsiniz.

Foreach ($group in (Get-ADGroup -Filter {GroupCategory -eq 'Security'} | where-object {$_.distinguishedname -like "*OU=ALLGroups,DC=onurpekdag,DC=com"})) {Get-ADGroupMember $group | Select @{Label="Group";Expression={$Group.Name}},@{Label="User";Expression={$_.Name}},SamAccountName | Export-Csv C:\Users\ONURPEKDAG\Desktop\securtiy.csv –append –force NoTypeInformation}

How to Export Security Group and Members

Security Group Information Export via Powershell

Faydalı Olması Dileğiyle.