Powershell ile Tüm Distribution Group ve Üyeliklerin Export Edilmesi

Distribution Grupları ve Üyeliklerini Powershell Script ile Alın

Ortamınızda yer alan tüm Dağıtım gruplarını (Distribution Group) ve bu gruplara ait üyelikleri sorgulayabilir ve çıktı alabilirsiniz. Parametleri genişleterek örneğin, departman ve ya office bilgilerine göre ihtiyacınıza uygun olarak çıktınızı genişletebilirsiniz.

Get-Distributiongroup | Sort -Property DisplayName | foreach {

$name = $_.displayname

$output = ‘Group Name: ‘ + $Name

write-output $output

Get-DistributionGroupMember $name | Sort -Property DisplayName | Select DisplayName, Alias, Department

write-output “” “”}

Faydalı Olması Dileğiyle.