Powershell ile OU Bazlı Tüm MBX’lerin Audit Loglarının Enable Edilmesi

Aşağıdaki parametre yardımıyla Organization Unit seviyesinde Mailbox’larınız için Audit Log’larını aktif edebilirsiniz.

Get-Mailbox -OrganizationalUnit " OU=AllUsers,DC=onurpekdag,DC=com" -ResultSize Unlimited -Filter {RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox"} | Set-Mailbox -AuditEnabled $true

Set-Mailbox Audit Policy Enabled

Paremetreyi çalıştırdıktan sonra ilgili OU içerisinde bulunan bir kullanıcı vasıtasıyla sonucu teyit edebilirsiniz.

Get-Mailbox –Identity emre.martin | fl *audit*

get-mailbox audit policy

Faydalı Olması Dileğiyle.