Powershell ile Filter Kullanarak Kullanıcılarınızı Yönetin

Filter’a Göre Email Çekme

Powershell ile Filter kullanarak birçok özellik ve ihtiyacınıza göre sorgular oluşturabilir ve anlamlı çıktılar elde edebilirsiniz. Bu tarz küçük ama son derece işlevsel parametreler dizin yönetiminizi kolaylaştırmakla birlikte iş yükünüzü hafifletecektir.

Aşağıdaki örnek kullanımda ülke bilgisi Türkiye olan kullanıları isim ve maillerine göre sorgulamaktayım. Farklı özellikler ve ihtiyaç duyulan bilgilere göre bu basit komutu geliştirebilir ve ya düzenleyebilirsiniz.

Get-ADUser -Properties * -Filter { co -like “Turkey”} |ft name,mail

Faydalı Olması Dileğiyle.