Powershell ile Dynamic Distribution Group Oluşturun ve Üyelikleri Görüntüleyin

Dynamic Distribution Group Oluşturma ve Dynamic Group Üyelerini Görüntüleme

Dinamik dağıtım grupları adından anlaşılacağı üzere sizin vermiş olduğunuz kriterleri barındıran kullanıcıların otomatik olarak gruba dahil edildiği ve ya gruptan çıkarıldığı grup tipidir. İçerisindeki kullanıcılar vermiş olduğunuz tanımlara göre değişebilir. Bu tanımları kurallar ile oluşturabilirsiniz. Ör: Şehir bilgisi “İstanbul” olan kişiler ve Mailbox’ı olan kullanıcılar için aşağıdaki Powershell komutu ile yeni bir dinamik grup tanımlanmıştır.

New-DynamicDistributionGroup -Name “Istanbul” -RecipientFilter {(RecipientTypeDetails -eq ‘UserMailbox’) -and (StateOrProvince –eq “Istanbul‘’) }

Kriterlerinize göre oluşturulmuş olan grupların üyeliklerini görüntülemek isterseniz aşağıdaki değişken ve komutlar yardımıyla sorgulayabilirsiniz.

$FTE = Get-DynamicDistributionGroup “Istanbul”

Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $FTE.RecipientFilter

Elde edeceğiniz çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.

Faydalı Olması Dileğiyle.