Azure Monitor Nedir?

Azure Monitor ile Azure Üzerindeki Kaynaklarınızı Yönetin

Microsoft Azure’un yerleşik olarak hizmete sunduğu Monitor özelliğine değineceğiz. Günümüzde hem Cloud, hem de Onprem ürünler ve sistemler için çeşitli otomasyonlar, Monitoring araçları ve çözümleri gibi birçok yöntem kullanarak mevcut sistemlerin durumunun sürekliliğin ve yönetilebilirliğinin sağlanması için önemli yatırımlar ve mesailer harcıyoruz.

Azure Monitor de bizlere Azure üzerindeki nerdeyse tüm kaynaklarımız için, kaynakların anlık durumlarını takip etme ihtiyacını ortadan kaldırarak, kaynaklarımızın Alert kuralları ve mekanizmaları ile performans yönetimini, kullanılabilirliğini, kaynaklar üzerindeki aksiyonların belirlenmesini ve mevcut durumunun analiz edilmesi sağlayan bir servis olarak tanımlayabiliriz.

Aynı zamanda entegrasyon sağladığı Management Solution’lar ile (Management Solution, Network Watcher vs.) hem Onprem hem de Cloud üzerindeki kaynaklarınızı yönetebilirsiniz. Tabi bu örnekte Management Solution’lar ile yönettiğimiz Onprem kaynaklarınızın olması gerekmekedir.

Oluşturulmak istenen kurallar Metric’ler, Activity Log’lar ve Log Analiytics’ten alınmış olan sorgular ile de oluşturulabilme olanağı sağlamaktadır. Spesifik kurallar yerine Query’ler ile kendi kurallarınızı da oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde Service Health ile Azure üzerindeki servislerinizi gözlemleyebilirsiniz. Tüm bunları yapabilirken oluşturmuş olduğunuz kurallar için E-Mail, SMS, Push, Voice Notification’lar tanımlayabilir, ITSM, Azure Function, LogicApp, Webhook ve Automation Runbook gibi servislerle sistemlerinize göre bildirim mekanizmaları oluşturabilirsiniz.

Bu açıklamalardan sonra basit bir senaryo ile örnek teşkil edebilecek bir Alert Rule tanımlayalım;

Portal üzerinde Monitor olarak Search ettikten sonra aşağıdaki konsola ulaşıyorum.

Azure Monitor Create Alert Rule

New Rule dedikten sonra, kural oluşturabilmem için 3 adımdan oluşan tanımlamaları kongifüre etmeliyim. Bu adımlar Alert koşullarını tanımlama, detaylandırma ve Action Grup oluşturma olarak başlıklandırılmıştır.

İlk olarak Subscription ve kurala tabi olacak kaynak tipini belirlemeliyim. Burada dediğim gibi sayısızca servis ve o servislere ait operasyonlar için kurallar oluşturabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bu bir Storage Account, Web App ve ya SQL database olabilir. Ben bana ait olan Resource Group altında olan VM’ler için bu kuralı oluşturuyorum.

Azure Monitor Create Rule

Kurala tabi olacak hedef kaynağı tanımladıktan sonra ikinci yapmam gereken, sanal makinelerim için hangi durum gerçekleştiğinde alert oluşmasını istiyorum bunu belirlemek. Bu senaryoda Deallocated durumda olan VM’lerin açılması durumunda Alert oluşmasını ve E-Mail Notification’ı gönderilmesini istiyorum. Buna göre aşağıdaki gibi seçimimi yapıyorum. Birçok kaynak için çeşitli opsiyonlar mevcut.

Azure Monitor Alert Condition Rule

Akabinde Alert’in hangi durumlarda üretileceğini belirleyeceğim adımlara geçiyorum. Alert kuralı yazarken alerti oluşturacak Event Level ve statüsüne göre kural kapsamı daraltılabilir ve ya genişletilebilir. Ben VM açılırken Failed duruma düşebileceği ihtimalini göz önüne alarak bu iki kriter için “Any” seçerek ilerliyorum.

Azure Monitor Alert Logic

Kriterleri belirledikten sonra Kural tanımlama adımlarını tamamlamış oluyorum.

Azure Monitor New Alert

Sırada Alert kapsamını belirlemek var. Alert Rule için isim belirlemek ve açıklama girmek gerekmektedir. Alertler’in kaydedileceği Resource Group seçilmelidir.

Azure Monitor Alert

3. ve son adım Notification için Action Group tanımlamak. Aşağıdaki gibi Action Group oluşturuyorum ve Action Type seçiyorum. Yukarıda belirttiğim gibi ortamınıza göre Action Type belirleyebilirsiniz.

Azure Monitor Action Group

Notification gelmesini istediğim E-mail adres bilgisini yazıyorum. Burada Service Health Alert’leri için Azure App Push Notifications özelliğini kullanabilirsiniz. Telefonlarınız üzerinden gelen bildirimler ile Service Alert’lerini öğrenmeniz mümkün.

Azure Monitor Action Group

Gerekli konfigürasyonları yaptıktan sonra E-Mail Notification’ı için set ettiğiniz adresinize aşağıdaki görüntüde bir E-Mail alacaksınız. Bu sadece bilgilendirme amaçlı ve bir nevi test amaçlı gönderilen bir maildir.

Azure Monitor Email Notification

Alert düzenlemesi için gerekli olan tüm adımları tamamladıktan sonra buna paralel olarak Generate edilecek olan Alert için Deallocated durumda olan sunucumu Start ediyorum.

Azure Monitor Start VM Rule

Sunucum Start edildikten sonra E-Mail Notification’ı devreye giriyor ve ekran görüntüsündeki gibi E-Mail alıyorum. Mail’in içeriği html tabanlı olarak kategorize edilmiş açıklamalarıyla son derece göze hoş gelen sade ve estetik tasarıma sahip.

Bu mail içerisinde Subscription bilgisinden, operasyon adına, Event seviyesinden Alert oluşan zaman bilgisine kadar birçok detaya erişebiliyorsunuz.

Azure Monitor Notification

Faydalı Olması Dileğiyle.